wateringseveld logo1

Laan van Wateringseveld 1000, 2548 CS Den Haag, 070-3941157

chiro1

Eerste bezoek

praktijkVoordat u kennis maakt met de chiropractor zal de balie-assistente u een vragenlijst (download vragenformulier.pdf of vragenlijst baby 0-2 jaar.pdf) in laten vullen. Aan de hand van deze vragenlijst bespreekt u met de chiropractor uw klachten en medische voorgeschiedenis. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de chiropractor gebruik maakt van neurologische, orthopedische en chiropractische onderzoeksmethoden. Gewrichten in de wervelkolom alsook de armen en benen worden gecontroleerd. Er wordt onderzocht welk effect de bewegingsstoornissen op het zenuwstelsel heeft gehad. Het eerste consult duurt 30-45 minuten.

Aanvullend onderzoek

rontgen2750552XSMogelijk zal de chiropractor aanvullend onderzoek nodig achten (bijvoorbeeld röntgenfoto's, EMG) om bijvoorbeeld de conditie van de (bot-)structuren beter te kunnen analyseren en eventuele niet door hem te behandelen oorzaken of risico's uit te sluiten. Indien nodig kan de chiropractor de behandeling aanpassen aan de hand van het aanvullend beeldmateriaal.

Chiropractoren onderscheiden zich door een goede scholing in radiologie en diagnostiek. Zij zijn getraind in het maken en beoordelen van röntgenfoto's of scans. Dit beeldmateriaal is belangrijk voor het verantwoord bepalen van de behandelmogelijkheden en helpt het behandelplan zorgvuldig op u af te stemmen.

Tweede bezoek

Tijdens het tweede consult zal de chiropractor de bevindingen uit het eerste bezoek en het daaruit volgende advies uitvoerig met u bespreken. De behandeltechniek is afhankelijk van de bevindingen uit het eerste bezoek en eventueel aanvullend onderzoek met foto's. Indien er aanwijzingen zijn voor een onderliggende ziekte (pathologie) zal met uw instemming contact worden gezocht met huisarts of specialist. Het tweede bezoek duurt 30 minuten en alle vervolgconsulten ongeveer 15 minuten.

Copyright © 2013, Chiropractie Brussee | solvecom webdesign