wateringseveld logo1

Laan van Wateringseveld 1000, 2548 CS Den Haag, 070-3941157

chiro4

ouderen3518747XSOudere patiënten hebben dikwijls last van artrose (slijtage) en osteoporose (botontkalking). Dit gaat gepaard met speciale problematiek van het bewegingsapparaat. Daarnaast is er vaak sprake van meerdere aandoeningen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de diagnostiek en behandeling.

Artrose en osteoporose

Er zijn speciale technieken ontwikkeld die uitermate geschikt zijn voor oudere patiënten met problemen van artrose of osteoporose. Ouderen hebben overwegend goed baat bij onze behandeling. De behandeling heeft hier niet tot doel om bijvoorbeeld de artrose of osteoporose te verhelpen, maar door een toename in mobiliteit wordt vaak voorkomen dat de neergaande spiraal wordt voortgezet. Binnen korte tijd kan men weer redelijk tot goed functioneren in het dagelijks leven. Uw chiropractor kan u hier goed over voorlichten.ouderen

Copyright © 2013, Chiropractie Brussee | solvecom webdesign