wateringseveld logo1

Laan van Wateringseveld 1000, 2548 CS Den Haag, 070-3941157

chiro4

Wat is RSI?

rsi1449223XSRepetitive Strain Injury (RSI) is een veel voorkomende (werkgerelateerde) aandoening. Er bestaan veel synoniemen zoals: Cumulative Trauma Disorders (CTD), Occupational Cervico-brachial Disorders (OCD). In de literatuur worden minimaal 19 verschillende (slecht gedefinieerde) synoniemen genoemd. Bekende aandoeningen waarmee RSI ook wel in verband wordt gebracht zijn bijvoorbeeld:
- Tendinitis
- Tenosynovitis
- Epicondylitis
- Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
- Carpale Tunnel Syndrome

Er bestaat geen consensus over welke aandoeningen onder het fenomeen RSI vallen. Algemeen samenvattend kan men zeggen dat RSI een aandoening is, die bij specifieke beroepen voorkomt en waar men een overbelasting (cq overprikkeling) ziet van pezen, spieren, banden in de hand, pols, armen en nek.

Klachtenpatroon

Patiënten klagen vaak over tintelingen, spierzwakte en gezwollen gewrichten. Soms komen zelfs versterkte haargroei en zwetende handen voor. Dit soort klachten staan in de neurologie bekend als 'autonome prikkelingen'. Factoren die de klacht veroorzaken of verergeren zijn:
- Slechte (werk) houding: voorovergebogen, statisch in een houding.
- Trauma's (valpartijen, ongelukken) met of zonder duidelijk letsel. Ook al is dit jaren geleden. Eventueel (onopgemerkt) letsel kan de bewegingsfunctie van de  gewrichten (pols, elleboog, schouder, nek) ernstig belemmeren.
- Negeren van de eerste pijnsignalen: lichte irritatie, pijn, tintelingen.
- Slechte slaaphouding: verhoogt drukpunten en de belasting op de wervelkolom.
- Algemene lichamelijke conditie: slecht diëet, roken, stress (werk/privé).

Wat kan chiropractie doen?

Chiropractie blijkt veel te kunnen doen aan RSI. Chiropractor Brussee is in 1998 gestart met de inventarisatie van de behandeling van dit klachtenbeeld en heeft bij de beroepsvereniging van Chiropractoren (de NCA) een beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop chiropractoren RSI behandelen (zie onderstaand artikel). Als gevolg hiervan zijn er richtlijnen opgesteld voor de behandeling van RSI.

 

Artikel WJ Brussee, chiropractor

ARTIKEL, geschreven voor de Patiëntenvereniging Orthopedie

'De behandeling van RSI patiënten vergt een multi-disciplinaire aanpak'

Repetitive Strain Injury (RSI) wordt in het Nederlands vaak foutief vertaald als 'de muisarm'. Het betreft hier echter een verzamelnaam van klachten rond de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom. Geen enkele patiënt presenteert zich met een klachtenbeeld dat identiek is aan een andere patiënt. Wel zijn er grote overeenkomsten: men klaagt vaak over tintelingen of een branderige pijn in de arm en hand, soms neemt de patiënt een links-rechts verschil waar in temperatuur of kleur van de hand, of heeft men last van één zwetende hand. Daarnaast is de nek-schouder overgang vaak verkrampt, pijnlijk en / of beperkt beweeglijk.

Wanneer het bewegingsonderzoek beperkt wordt tot één gewricht dan lijken veel klachten op aandoeningen die al jaren bekend zijn in het medisch veld. Goede voorbeelden hiervan zijn de tenniselleboog (epicondilitis lateralis), de golferselleboog (epicondilitis medialis), een peesontsteking van de pols (M. Quervain) of schouder (supraspinatus tendinitis), of een zenuwbeknelling zoals het carpaal tunnel syndroom. Waarom hebben RSI patiënten een combinatie van klachten terwijl bij andere patiënten de klachten zich beperken tot één regio? Waarom heeft de ene collega wel klachten en de andere totaal géén? Het lijkt er op dat er factoren aanwezig zijn die sommige mensen meer gevoelig maken voor het krijgen van RSI klachten. Maar over welke factoren praten we?

De tendens is de oorzaak van de klachten te zoeken bij factoren zoals: een verkeerde (werk) houding, het te lang uitvoeren van repeterende taken of het te statisch gebruiken van spieren rondom de nek en borstwervelkolom. Hierdoor zou de overbelasting van pezen en spieren ontstaan. Echter dit verklaart nog niet waarom de één wel last krijgt en de andere die dezelfde werkzaamheden verricht niet.

Een andere kijk op RSI:

In onze praktijk denken wij dat de oorzaak van RSI samenhangt met een niet optimaal functionerend zenuwstelsel. Simpel gezegd kan men stellen dat het zenuwstelsel hét orgaan in het lichaam is dat alle functies in het lichaam bestuurt en controleert. Gedurende de dag vangt het lichaam via het zenuwstelsel prikkels op en verwerkt deze automatisch via het ruggemerg in de rug of via de hersenstam en hersenen. Nadat deze informatie is verwerkt zendt het zenuwstelsel prikkels terug naar het lichaam. Op deze manier kunnen wij reageren op veranderingen in onze omgeving; een normale reactie om te overleven.

Wat is nu de relatie tussen RSI en het zenuwstelsel? Een verkeerde (werk) houding, repeterende bewegingen, een statische functie van de nek- en borstwervelkolom, bewegingsbeperkingen in gewrichten zoals de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom doen alle aanvankelijk niets met het lichaam. Echter als deze langdurig worden uitgevoerd raakt het zenuwstelsel geïrriteerd. Dit kan zich uiten in klachten zoals tintelingen, kramp en stijfheid. Stijfheid, kramp, overprikkeling, etc leidt weer tot bewegingsbeperking enz. Door deze aaneenschakeling van reacties ontstaat een vicieuze cirkel die soms door aanpak van één onderdeel kan worden doorbroken. Dit lukt echter niet bij iedereen en bovendien loopt men het risico dat de klachten na werkhervatting weer terugkomen. Er moeten dus blijvende veranderingen worden aangebracht.

Waar het zenuwstelsel het zwakst is zullen deze klachten zich het eerste openbaren. Vermoeidheid door te lang te werken, het langdurig kijken naar het beeldscherm of bijvoorbeeld slechte nachtrust kunnen de klachten eerder aan het licht brengen. Stress en roken zijn andere factoren waardoor het zenuwstelsel extra overprikkeld raakt. Deze overprikkeling (RSI) is zichtbaar gemaakt in gebieden in de hersenen van apen (New Scientist, 10 April 2000). Hier werd aangetoond dat gebieden in de hersenen die de hand aansturen en waar het gevoel van de hand wordt waargenomen zich vergroten met RSI. Aangezien ieder mens een zenuwstelsel heeft wat voor 40% uniek is en de diversiteit van inwerkende factoren groot is zal iedere patiënt zich anders presenteren met zijn /haar klacht. Vandaar dat er zulke grote individuele verschillen bestaan.

Gezien de diversiteit van het klachtenpatroon en de 'multi-causaliteit' van het probleem hebben wij gekozen voor een multi-disciplinaire aanpak. Zo bestaat er in onze praktijk sinds kort een 'behandelrichtlijn RSI' waarin beschreven staat door wie en hoe de patiënt zal worden behandeld. In dit protocol neemt een team van behandelaars deel dat bestaat uit ergonomen, chiropractoren, fysiotherapeuten en Mensendieck -/ Cesar oefentherapeuten. Er wordt tevens gedacht over samenwerking met een klinisch psycholoog. Patiënten die zich aanmelden worden in dit team opgenomen. Het hangt van de specifieke klachten van de patiënt af welke behandelaars ingeschakeld worden.

Chiropractoren zijn gespecialiseerd in het analyseren en behandelen van functiestoringen in het zenuwstelsel. D.m.v. gedoseerde manipulatieve technieken worden bewegingsbeperkingen in de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom behandeld. Daarnaast wordt d.m.v. specifieke technieken getracht het geïrriteerde zenuwstelsel te beïnvloeden en te normaliseren. De ergonomen voeren een werkplek analyse uit (bureau -, PC opstelling, muisgebruik, etc.) en adviseren over de juiste werkhouding. De fysiotherapeuten houden zich bezig met het verminderen van spierspanning en bindweefselverklevingen in m.n. de nekschouderregio en geven de specifieke trainingstherapie. De Mensendieck en Cesar oefentherapeuten richten zich op houdingscorrectie en leren de patiënten spierspanning te vermijden. De klinisch-psycholoog kan worden ingeschakeld als er psycho-somatische factoren aanwezig zijn. Alle behandelaars die nu samenwerken praktiseren in ieders eigen praktijk.

Het protocol is getoetst door een bureau voor preventie en ergonomie in een 'pilotstudie' bij een bedrijf in Den Haag. Gezien de positieve resultaten wordt deze aanpak nu voortgezet.

W.J. Brussee
Chiropractor

Copyright © 2013, Chiropractie Brussee | solvecom webdesign