wateringseveld logo1

Laan van Wateringseveld 1000, 2548 CS Den Haag, 070-3941157

chiro4

Volg ons op Facebook

faceb

Waarom?

Onze praktijk werkt samen met een uitgebreid netwerk aan hulpverleners. Het is onze ervaring dat dit bijdraagt aan een efficiënte en klantgerichte patiëntenzorg. Samenwerking vereist respect voor andere disciplines, het onderkennen van de eigen grenzen, goede kennis van de deskundigheid van anderen en een goede communicatie.

Met wie?

Wij hebben goede ervaringen met de lokale huisartsen, cesar oefentherapeuten, (sport-)fysiotherapeuten en bijvoorbeeld anesthesisten van de pijnpoli. Uniek van Chiropractie Wateringseveld is bovendien een samenwerkingsverband met de sportartsen van MC Haaglanden en het Olympisch Netwerk Regio Den Haag cq. Regio Steunpunt Talent en Topsport (zie pagina 'Sporters').

Voorbeelden

Er kan op vele manieren worden samengewerkt. Een aantal voorbeelden van frequente samenwerking met andere disciplines staan hieronder vermeld:

Materiaal opvragen bij ziekenhuis: het is in onze praktijk zeer gebruikelijk om reeds gemaakte röntgenfoto's of scans op te vragen bij het ziekenhuis (uiteraard met toestemming van de patiënt). De patiënt mag ook vóór het eerste consult zelf zijn medische gegevens bij de huisarts of het ziekenhuis aanvragen. Met de aangevraagde gegevens kan de chiropractor direct na het onderzoek een diagnose stellen. Dit versnelt het proces en maakt dat wij direct aan het werk kunnen.

Aanvullend onderzoek aanvragen: indien nodig zal nieuw beeldmateriaal worden aangevraagd via de behandelend arts.

Verwijzen artsen: het komt voor dat op het beeldmateriaal aanwijzingen voor pathologie worden gevonden. Er zal dan worden doorverwezen of terugverwezen naar de behandelend arts onder begeleiding van een brief.

Verwijzen therapeuten: Vooral voor de stabilisatie fase verwijzen wij naar oefentherapeuten en (sport-) fysiotherapeuten met een gespecialiseerd advies dat aansluit bij de chiropractische behandeling.

Overleg en Patiëntoverdracht: Soms vindt mondeling overleg over patiënten plaats met huisarts, specialist of sportarts. Patiëntbesprekingen en refereeravonden bij de sportartsen in het Antoniushove worden bijgewoond en behandeling van patiënten aldaar wordt desgevraagd van advies voorzien.

Copyright © 2013, Chiropractie Brussee | solvecom webdesign